Registracija vozil

Pri podjetju S in M poskrbimo, da so dokumenti vašega vozila vedno urejeni. Za vas uredimo:

Prva registracija vozila

Vozilo se registrira na podlagi vloge lastnika vozila. Vlogi je potrebno priložiti dokazila, če registracijski organizaciji niso dosegljiva na podlagi uradnih evidenc.
Preberite več o tem…

Podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja

Veljavnost prometnega dovoljenja se podaljša na podlagi vloge lastnika vozila ali uporabnika vozila, če so izpolnjeni določeni pogoji.
Preberite več o tem…

Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila lahko kadar koli odjavi vozilo in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.
Preberite več o tem…

Sprememba lastništva

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik obdrži zase in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.
Preberite več o tem…

Preskusne tablice

Dovoljenje za preskusno vožnjo in preskusna tablica sta javni listini, ki njunemu uporabniku dovoljujeta začasno uporabo tehnično brezhibnega neregistriranega vozila za obdobje petih dni znotraj območja Republike Slovenije.
Preberite več o tem…

Zamenjava registrskih tablic

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove, kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana, uničena ali kadar zaradi obrabljenosti postanejo neuporabne.Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izdajo nove registrske tablice, ali pa se naročijo registrske tablice, katerih registrske oznake so enake pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici.
Preberite več o tem…

Registrske tablice z izbranim delom oznake

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove, kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana, uničena ali kadar zaradi obrabljenosti postanejo neuporabne.Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izdajo nove registrske tablice, ali pa se naročijo registrske tablice, katerih registrske oznake so enake pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici.
Preberite več o tem…