Odjava vozila

Lastnik registriranega vozila lahko kadar koli odjavi vozilo in hkrati z odjavo izroči registrske tablice.

Lastnik registriranega vozila mora odjaviti vozilo pri registracijski organizaciji in hkrati z odjavo izročiti registrske tablice, če:

  1. je vozilo uničeno;
  2. je vozilo odsvojeno;
  3. bo vozilo registrirano v tujini zaradi preselitve lastnika vozila ali iz drugih razlogov;
  4. je vozilo ukradeno;
  5. je veljavnost prometnega dovoljenja potekla pred več kot 30 dnevi, ali pred več kot letom dni za mopede, motorna kolesa, motorna trikolesa, lahka štirikolesa, štirikolesa, bivalna vozila, bivalne priklopnike ter starodobnike;
  6. je med veljavnostjo prometnega dovoljenja prenehala veljati zavarovalna pogodba, ker ni bila obnovljena ali ni bila poravnana letna obveznost v skladu z zavarovalnimi pogoji.

Pri odjavi vozila je treba priložiti naslednja dokazila:

  • zadnje prometno dovoljenje;
  • potrdilo o uničenju vozila za izrabljeno vozilo po predpisih o varstvu okolja (če pride v poštev);
  •  dokazilo o prijavi kraje vozila pri pristojni policijski postaji, razen če je to razvidno iz računalniške evidence, če se odjavlja vozilo zaradi kraje;
  • fizične osebe osebni dokument, pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe.

Lastnik vozila, ki je vpisan v evidenci registriranih vozil, mora hkrati z odjavo vozila izročiti registrske tablice, razen če so pogrešane, če je bilo vozilo ukradeno, če so bile zanj izdane registrske tablice z izbrano oznako ali če je bilo vozilo odsvojeno in hkrati z istimi registrskimi tablicami registrirano na novega lastnika.

V primeru da odjavo vozila opravljate v imenu druge osebe, potrebujete poleg svojega osebnega dokumenta, še pooblastilo lastnika vozila.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe