Registrske tablice z izbranim delom oznake

Registrske tablice z izbranim delom oznake so vezane na lastnika (EMŠO) in ne na vozilo, kar pomeni, da jih lahko prenaša iz vozila na vozilo in jih ne more uporabiti nihče drug.

Izbrani del oznake lahko vsebuje najmanj tri in največ šest znakov. Ti znaki so lahko ali samo črke ali pa kombinacije črk in številk. Izbrani del oznake lahko med znaki vsebuje največ en pomišljaj, vendar ne na začetku ali koncu oznake. Izbere se lahko le taka kombinacija znakov, ki jo omogoča prostor na tablici.

Izbrani del oznake ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij ter neprimernih vsebin ali izrazov.