Sprememba lastništva

Spremembo lastništva vozila je potrebno prijaviti v 15 dneh.

Novi lastnik mora pridobiti novo prometno dovoljenje. Registrske tablice ostanejo na vozilu (izjema so registrske tablice z izbranim delom označbe, ki jih prejšnji lastnik obdrži zase in novi lastnik pridobi nove tablice). Novi lastnik mora skleniti novo zavarovanje avtomobilske odgovornosti.

Za spremembo lastništva vozila je potrebno predložiti:

  • prometno dovoljenje oziroma ustrezno potrdilo, če je le-to izgubljeno ali ukradeno;
  • listine o spremembi lastništva vozila (račun, kupoprodajno pogodbo, sklep, dogovor ali drug ustrezen dokument o prenosu lastništva);
  • fizične osebe osebni dokument (če opravljate spremembo lastništva za drugo osebo, poleg svojega osebnega dokumenta potrebujete še OVERJENO pooblastilo za postopek identifikacije in spremembe lastništva);
  • pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe