Zamenjava registrskih tablic

Lastnik vozila mora zamenjati registrske tablice za nove, kadar je vsaj ena registrska tablica pogrešana, uničena ali kadar zaradi obrabljenosti postanejo neuporabne.

Namesto pogrešane, uničene ali obrabljene registrske tablice se na zahtevo lastnika vozila izdajo nove registrske tablice, ali pa se naročijo registrske tablice, katerih registrske oznake so enake pogrešani, uničeni ali obrabljeni registrski tablici.

Za zamenjavo registrskih tablic je potrebno priložiti:

  • prometno dovoljenje;
  • izjavo lastnika vozila, z opisom okoliščin, v katerih so bile registrske tablice izgubljene oziroma ukradene. Priložiti mora tudi tisto oziroma tiste registrske tablice, ki niso bile ukradene oziroma izgubljene;
  • fizične osebe osebni dokument, pravne osebe: dokazilo o registraciji pravne osebe in pooblastilo zakonitega zastopnika pravne osebe.

V primeru da postopek zamenjave registrskih tablic opravljate v imenu druge osebe, potrebujete poleg svojega osebnega dokumenta, še pooblastilo lastnika vozila.

Pooblastilo pravne osebe

Pooblastilo fizične osebe